Nyttige nettsider

Litt av hvert

Afasi

Lese- skrivevansker

Hørselshemming

Synshemming

Karlstadmodellen

Snoezelen

Steinerpedagogikk

Montessori

Noen offentlige sider