Lysbilder

Førskole

 • Religiøse gjenstander ved HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012):
 • Pedagogisk stimuleringsmateriell for synshemmede (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Samisk kultur i barnehagen (Førskolelærerutdanninga) (pdf)
 • Inkluderende fellesskap (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Instrumentverkstedet (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Hvordan kommer barnehagens pedagogiske grunnsyn til uttrykk ved valg av leketøy og utstyr i barnehagen?
  (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Kan ”Snakkepakken” brukes i barnehagen for å stimulere fremmedspråklige barn i alderen 3 – 6 år i tilegnelsen av norsk som andrespråk? (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Hvorfor og hvordan tilpasse Snoezelen til barn med cerebralt betinget synshemming (CVI)? (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Sangboka mi (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Den felleskulturelle barnehagen og skolen (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Konstruktive materialer (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Lego og kjønnsroller (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Dukkehus (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)

 

Grunnskole

 • Religiøse gjenstander ved HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012):
 • Egenproduserte læremidler (2. studieår i grunnskolelærerutdanninga, trinn 1 – 7) (pdf) (ppt)
 • Læringsloftet – for deg som er mellom tretten og nitten (Læringsloftet) (pdf)
 • Pedagogisk stimuleringsmateriell for synshemmede (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Egenproduserte læremidler (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Påsken med lego (Metodikk og fagditaktikk i KRL) (pdf) (ppt)
 • Inkluderende fellesskap (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Selvlaget konkretiseringsmateriale for matematikk (Årsenhet i matematikk) (pdf) (ppt)
 • Instrumentverkstedet (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Hvorfor og hvordan tilpasse Snoezelen til barn med cerebralt betinget synshemming (CVI)? (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Sangboka mi (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Læremidler for den første lese-, skrive- og matematikkopplæringa (Allmennlærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Den felleskulturelle barnehagen og skolen (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Konstruktive materialer (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Å lese for livet (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Lego og kjønnsroller (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)
 • Dukkehus (Førskolelærerutdanninga) (pdf) (ppt)

 

Videregående utdanning og voksenopplæring

 • Religiøse gjenstander ved HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag 2012):
 • Læringsloftet – for deg som er mellom tretten og nitten (Læringsloftet) (pdf)
 • Pedagogisk stimuleringsmateriell for synshemmede (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Inkluderende fellesskap (Læringsloftet) (pdf) (ppt)
 • Selvlaget konkretiseringsmateriale for matematikk (Årsenhet i matematikk) (pdf) (ppt)
 • Å lese for livet (Læringsloftet) (pdf) (ppt)