Læringsloftets læreboksamling Kunnskapsløftet: KRLE

 

kode trinn isbn tittel forfatter språkform utgivelsesår forlag nettressurs
rle.1 Ungdomstrinn 8211006960 Dialogos : elevbok 8. trinn Helskog, Guro Hansen m.fl. bm 2006 Fagbokforlaget
rle.2 Ungdomstrinn 8211006979 Dialogos : elevbok 9. trinn Helskog, Guro Hansen m.fl. bm 2007 Fagbokforlaget
rle.3 Ungdomstrinn 9788211006998 Dialogos 8.trinn: lærerveiledning Helskog, Guro Hansen m.fl. bm 2006 Fagbokforlaget
rle.4 Småskole 9788202220242 Vi i verden 1 : elevbok Børresen, Beate m.fl. bm 2006 Cappelen Damm Vi i verden
rle.5 Småskole 9788202220273 Vi i verden 2 : elevbok Børresen, Beate m.fl. bm 2006 Cappelen Damm Vi i verden
rle.6 Mellomtrinn 978820222029 Vi i verden 2 : arbeidsbok Berg, Mari Ann m.fl. bm 2006 Cappelen Damm Vi i verden
rle.7 Mellomtrinn 9788202237301 Vi i verden 5: elevbok Berg, Mari Ann m.fl. bm 2006 Cappelen Damm Vi i verden

rle.8

 

Mellomtrinn 9788202251116 Vi i verden 5: lærerens bok Berg, Mari Ann m.fl. bm 2006 Cappelen Damm Vi i verden
rle.9 Mellomtrinn 9788202251048 Vi i verden 6: elevbok Berg, Mari Ann m.fl bm 2006 Cappelen Damm Vi i verden
rle.10 Mellomtrinn 9788202251260 Vi i verden 6: lærerens bok Berg, Mari Ann m.fl bm 2006 Cappelen Damm Vi i verden
rle.11 Mellomtrinn 9788202265496 Vi i verden 7: elevbok Berg, Mari Ann m.fl bm 2006 Cappelen Damm Vi i verden
rle.12 Småskole 9788252175837 Inn i livet 2: elevbok Engen, Eriksen, m. fl. bm 2010 Samlaget
rle.13 Mellomtrinn 9788252174601 Inn i livet 5: elevbok Engen, Eriksen, m. fl. bm 2009 Samlaget
rle.14 Mellomtrinn 9788252175868 Inn i livet 6: elevbok Engen, Eriksen, m. fl. bm 2010 Samlaget
rle.15 Ungdomstrinn 9788202242329 Under samme himmel 1 : elevbok Waale, Wiik bm 2006 Cappelen Damm Under samme himmel:
rle.16 Ungdomstrinn 9788202242320 Under samme himmel 1: elevbok Waale, Wiik bm 2006 Cappelen Damm Under samme himmel
rle.17 Ungdomstrinn 9788202252670 Under samme himmel 2: elevbok: Waale, Wiik bm 2006 Cappelen Damm Under samme himmel
rle.18 Ungdomstrinn 9788205343368 Horisonter: grunnbok 8 Holth, Deschington bm 2006 Gyldendal Horisonter nettsted