Læringsloftet er et ressurssenter for leketøy, lærebøker og spesialpedagogiske læremidler

Læringsloftet har vært ute av ordinær drift siden 2017, og er derfor ikke åpent for eksterne besøkende.

Ressurssenteret inneholder Norges mest rikholdige materiellsamling innen læremidler, lekredskaper og kommunikasjonsmateriell for barn, unge og voksne.


Materiellsamling
  • trykte læremidler for spesialundervisning
  • lettlesbøker
  • konkretiseringsmateriell
  • leker og spill
  • materiell for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK-loftet)
  • Kunnskapsløftets læreverk for grunnskolen
  • læremiddelkataloger og brosjyremateriell
Andre ressurser
  • nettsider med databaser og lenkesamlinger
  • kunnskap om særskilt tilrettelagte læremidler for barn, unge og voksne
  • generell læremiddelkompetanse

 

Ved spørsmål, ta kontakt:

Læringsloftet v/Nord universitet, Levanger: 74 02 26 78
Studieleder for barnehagelærerutdanningen Åshild Karevold, ashild.karevold@nord.no